strona główna

Usługa projektowa wodne ogrzewanie podłogowe

foto
Usługa projektowa dla systemów ogrzewania podłogowego wodnego.
Cena za każde 10 m2 powierzchni ogrzewania podłogowego w projekcie.

Usługa obejmuje:
 • dobór gęstości ułożenia przewodów wodnych,
 • dobór izolacji termicznej pod przewody wodne,
 • propozycje umiejscowienia szczelin dylatacyjnych dla poszczególnych płyt grzejnych,
 • sprawdzenie czy system podłogowy nie będzie wymagał wspomagania grzejnikowego - obliczenie deficytu
 • przygotowanie kalkulacji cenowej i wykazu materiałów podłogowych (rury, izolacja, akcesoria).
 • określenie wymaganego przepływu wody dla pętli grzewczych w l/min co skraca proces uruchomienia i regulacji ogrzewania do kilkudziesięciu minut.
W czasie obliczeń są uwzględniane następujące informacje
 • zapotrzebowanie poszczególnych pomieszczenia na ciepło,
 • rodzaj podłogi oraz jej przewodność cieplna,
 • wymagania dotyczące strefy brzegowej i kompensacji strat cieplnych dla dużych okien lub  ścian zewnętrznych.
 • straty wynikające z rodzaju pomieszczeń oraz temperatur znajdujących się poniżej pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym.
Zlecający usługę dostarcza następujące informacje
 • rzut pomieszczeń z wymiarami oraz informacją o docelowych podłogach
 • wykaz pomieszczeń w tabeli wraz z zapotrzebowaniem poszczególnych pomieszczeń na ciepło wyrażonym w Watach.


Projekt ogrzewania podłogowego możesz rozszerzyć dodatkowo o:
 • projekt systemu sterowania i kontroli temperatury oparty na systemie CF2.
 • projekt kotłowni wraz podstawowa automatyką i sterowaniem temperatury pomieszczenia głównego domu.

Kod katalogowyISM-01-01328
121.00

Polecamy