Sterowanie ogrzewaniem podłogowym - co wybrać


Danfoss
Icon

Elektra 
OWD5 WiFi
Danfoss
CF
Danfoss Link WiFi V4
Smart
868
Tablet, smartphon przez internet i WIFI Tablet, smartphon przez internet i WIFI Tablet, smartphon przez internet i WIFI
Pilot radiowy w obrębie budynku Tablet, smartphon przez internet i WIFI
Przeglądarka internetowa, tablet, smatphon - z dowolnego miejsca w budynku lub w podróży.
Termostaty (czujniki temperatury)
przewodowe
i radiowe
przewodowe
radiowe
radiowe
radiowe
 Sterowanie grzejnikami CO
przewodowe (na rozdzielaczu lub grzejniku)
przewodowe (na rozdzielaczu lub grzejniku) przewodowe (na rozdzielaczu lub grzejniku) radiowe (na grzejniku),
przewodowe (na rozdzielaczu)
radiowe (na grzejniku),
przewodowe (na rozdzielaczu)
Sterowanie grzejnikami elektrycznymi
(przewodowe)
opcja

tak
(przewodowe)
opcja
tak
tak
Sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym CO
tak tak
tak tak tak
Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
(przewodowe)
opcja
tak
(przewodowe)
opcja
radiowe radiowe
Okresowe obniżenie temperatury
tak
tak
tak
tak

tak
Programowanie tygodniowe
tak
tak
tak
tak
tak

Ilość stref grzewczych
45
10
20
20
35
Sterowanie oświetleniem, gniazdkami elektrycznymi.
brak
brak
brak
tak*
* wymaga modyfikacji
tak
Sterowanie roletami
brak
brak
brak
brak
tak
Dodatkowe czujniki
brak
brak
brak
brak
światła, ruchu, wilgotności, dymu.
Więcej informacji:
Danfoss Icon (kliknij)
OWD5 WiFi
(kliknij)
Danfoss CF (kliknij)
Danfoss Link (kliknij)
Smart 868 (kliknij)

Jeżeli chcesz najkorzystniej kupić system sterowania ogrzewaniem lub automatyki budynkowej, zapraszamy do skorzystania z naszych refundowanych usług projektowych i kompletacyjnych.