Dopłaty do kolektorów słonecznych - nawet do 45%

Przełom na polskim rynku dopłat do kolektorów słonecznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia dopłaty dla użytkowników indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych. Dopłaty te będą realizowane jako dofinansowanie do kredytów.

Dopłaty te pozwolą zredukować koszty nawet o 45%, a tym samym skrócić czas zwrotu z inwestycji.
Dzięki temu, oszczędności wynikające z użycia kolektorów będą odczuwalne nie tylko dla osób ogrzewających wodę użytkową drogimi nośnikami energii (olej opałowy, gaz płynny, prąd elektryczny) ale także dla osób, które korzystały z tańszych paliw. Przykładem były kotłownie zasilane gazem ziemnym gdzie stosowanie kolektorów było do tej pory nieopłacalne (zobacz nasz artykuł na ten temat z 2007 roku).

Dla kogo dopłaty
 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne.
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych.
Dopłatę możesz uzyskać na
 • wykonanie projektu instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • zakup nowych kolektorów (kolektorów, zasobnika, przewodów instalacyjnych, automatyki)
 • usługę montażu,
 • na podatek VAT.
UWAGA: Dofinansowaniu podlegają jedynie systemy z kolektorami solarnymi wykonanymi z zgodnie z normą EN12975-2 co zostało potwierdzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub z europejskim certyfikatem "Solar Keymark" nadanym przez jednostkę certyfikującą.
Szczegółowy opis programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W jakim banku


W ramach naboru wniosków banków o zawarcie umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na lata 2010-2012 przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w dniu 25 maja br. Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy z następującymi bankami:
 • Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
 • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.
 • Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
 • Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
 • Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.
Zobacz naszą ofertę zestawów solarnych z certyfikatem Solar Keymark