Liczniki ciepłomierze

Liczniki do wody zimnej i ciepłej. Ciepłomierze - liczniki energii cieplnej.